ArboSafeSound

Alle tools bij de hand op het gebied van geluid
voor
werknemer, preventiemedewerker, arbeidshygienist en bedrijfsarts!

De ArboSafeSound rekentool

De ArboSafeSound rekentool berekent de dagelijkse blootstelling aan lawaai, (dagdosis LEX,T) zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, rekening houdend met beschikbare gehoorbeschermers (SNR, HML of APV). Hiermee kan worden bepaald hoe groot het risico is op gehoorschade door lawaai op de werkvloer, en of aktie-/grenswaarden uit het Arbobesluit worden overschreden. Tevens wordt de minimaal benodigde veilige dempingswaarde (SNR) van de gehoorbeschermers gegeven.

De tool kan uitstekend worden gebruikt in de RI&E, en bij de beoordeling van de effectiviteit van te nemen of reeds genomen maatregelen.

De rekentool is na registratie gratis te gebruiken.

Wetenschappelijke normen en modellen

De ArboSafeSound rekentool is gebaseerd op de volgende wetenschappelijke normen en modellen:

 • NEN-ISO1999:2016 Akoestiek - Inschatting van gehoorverlies door lawaai

 • NEN-EN-ISO4869-2:2018 Akoestiek - Gehoorbeschermingsmiddelen - Deel 2: Schatting van het effectieve A-gewogen geluiddrukniveau bij het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen

Maak gebruik van de AboSafeSound rekentool

Gratis

Toegang tot de tool op de website na registratie.

 • Het aantal gewerkte uren in lawaai
 • Het gemiddelde geluidsniveau tijdens deze uren (dBA/dBC)
 • Het partieel geluidexpositieniveau LEX,t per activiteit
 • De dagdosis LEX,T
 • Minimaal benodigde dempingswaarde gehoorbeschermers
 • Actie- en grenswaarden
 • Acties en maatregelen
 • Printen van gegevens en resultaat
 • Opslaan van gegevens en resultaat
 • Aanpassingen mogelijk naar eigen organisatie en werkwijze.

Betaald

Meer functies en maatwerk met de betaalde versie.

 • Het aantal gewerkte uren in lawaai
 • Het gemiddelde geluidsniveau tijdens deze uren (dBA/dBC)
 • Het partieel geluidexpositieniveau LEX,t per activiteit
 • De dagdosis LEX,T
 • Minimaal benodigde dempingswaarde gehoorbeschermers
 • Actie- en grenswaarden
 • Acties en maatregelen
 • Printen van gegevens en resultaat
 • Opslaan van gegevens en resultaat
 • Aanpassingen mogelijk naar eigen organisatie en werkwijze.